Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi nominowani w konkursie „Złoty Inżynier 2019”

Naukowcy i absolwenci Politechniki Warszawskiej znaleźli się wśród nominowanych do tytułu „Złoty Inżynier”. Zachęcamy do głosowania na osoby związane z naszą Uczelnią! Głosowanie potrwa do 26 stycznia 2020 roku. 

Statuetka Złotego Inżyniera

Głosowanie trwa do 26 stycznia 2020 roku

Kandydatami do tytułu „Złoty Inżynier 2019” są:

  • dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW z Wydziału Inżynierii Produkcji, mechanik specjalizujący się w odlewnictwie. Blisko współpracuje z przemysłem, m.in. z takimi firmami jak: Mennica Polska, Mennica Metale Szlachetne, Patentus SA, Proodlew 
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko z Wydziału Mechatroniki, światowej klasy specjalista od inżynierii biomedycznej, autor 17 patentów, twórca skomplikowanej aparatury biomedycznej
  • dr inż. Agnieszka Siemion z Wydziału Fizyki, kieruje tam Laboratorium Informatyki Optycznej, laureatka Programu LIDER 2018 (o realizowanym w jego ramach projekcie T-SKIN pisaliśmy w cyklu Badania - Innowacje - Technologie)
  • Krzysztof Hnatio - doświadczony menedżer, absolwent KUL oraz podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej, technik mechanik. Prezes spółki Gas Storage z grupy PGNiG. Realizuje rozbudowę podziemnych magazynów gazu w Polsce
  • dr inż. Bolesław Krystowczyk - geodeta, absolwent Politechniki Warszawskiej. Założył znaną na świecie firmę Przedsiębiorstwo Geodezyjnych Pomiarów Inżynierskich GEOSERVEX
  • dr inż. Tomasz Onyszczuk - materiałoznawca z Firmy ASMET, absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej), pasjonat technik i technologii laserowych, wykorzystuje je do konserwacji zabytków oraz poprawy jakości elementów złącznych
  • dr inż. Tomasz Schweitzer - elektryk, absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektryczny). Od 2007 r. prezes Polskiego Komitetu Normalizacji. Przedstawiciel PKN w Radzie Technicznej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, członek Rad Administracyjnych CEN i CENELEC

Organizatorem konkursu jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Głosowanie internetowe odbywa się na specjalnej stronie dedykowanej konkursowi. Głosy można także oddawać drogą listowną, za pomocą kuponu umieszczonego w „Przeglądzie Technicznym” .