Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi naukowcy laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki

Logo Narodowego Centrum Nauki

Projekty złożone przez badaczy z Politechniki Warszawskiej zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów, które w marcu 2016 roku ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. 

Pięć inicjatyw naukowców z naszej Uczelni otrzyma wsparcie dzięki konkursowi OPUS 11, który jest przeznaczony na realizację projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Na wsparcie mogą liczyć dwa projekty z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych: "Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych", kierowany przez prof. dr. hab. inż. Jacka Wesołowskiego (433 200 zł) oraz "MLGenSig (Machine Learning Genetic Signatures). Metody uczenia maszynowego w budowie zintegrowanych sygnatur genetycznych", któremu szefuje dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW (489 800 zł).

Dofinansowanie w ramach tego programu przyznano też trzem pomysłom z Wydziału Chemicznego: "Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych" (985 849 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan Florjańczyk), "Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe" (743 880 zł, kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka) i "Kowalencyjne i hybrydowe materiały porowate oparte na związkach boroorganicznych" (673 800 zł, kierownik: dr hab. Sergiusz Luliński).

Pomoc finansową w ramach konkursu PRELUDIUM 11 w wysokości 100 000 zł otrzyma inż. Łukasz Chorchos z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Będzie on pracował nad projektem "Zaawansowane formaty modulacji w obszarze zera dyspersji chromatycznej". Laureatami tego konkursu są też dwaj doktoranci z Wydziału Fizyki: mgr inż. Andrzej Lipiec (autor projektu "Poznawanie własności materii jądrowej pod niejednym kątem - badanie korelacji kątowych zidentyfikowanych hadronów w szerokim zakresie energii zderzeń Au+Au w eksperymencie STAR", przyznano mu dofinansowanie w wysokości 98 966 zł) i mgr inż. Jan Sobieski (któremu przyznano 98 400 zł na realizację pomysłu "Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu"). Program PRELUDIUM 11 wspiera projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

W konkursie Sonata 11 dofinansowanie otrzymają cztery projekty z naszej Uczelni: "Zbadanie fluktuacji wyższych momentów rozkładów netto-ładunku i krotności cząstek wyprodukowanych w wysoko energetycznych zderzeniach jądrowych przy energiach akceleratora SPS zebranych przez eksperyment NA61/SHINE" (197 860 zł, kierownik: dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska z Wydziału Fizyki), "Opracowanie metod uczenia maszynowego do monitorowania jakości danych o dużej objętości oraz interaktywnych metod ich wizualizacji na przykładzie eksperymentu ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN" (280 780 zł, kierownik: dr inż. Tomasz Trzciński z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych), "Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazów 3D" (498 700 zł, kierownik: dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej) i "Materiały termoelektryczne otrzymane na drodze reakcji SHS" (783 800 zł, kierownik: dr Mirosław Kruszewski z Wydziału Inżynierii Materiałowej). Konkurs SONATA 11 skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora.