Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi naukowcy będą pracować na największym europejskim superkomputerze

Najpotężniejszy europejski superkomputer Piz Daint znajdujący się w Szwajcarii

Najpotężniejszy europejski superkomputer Piz Daint znajdujący się w Szwajcarii. Ma ponad 200 tysięcy procesorów oraz prawie 420 tysięcy gigabajtów pamięci operacyjnej, źr. www.cscs.ch

Po raz pierwszy w historii polski zespół badawczy otrzymał prestiżowy grant w postaci dostępu do największego europejskiego superkomputera Piz Daint. Grupa badawcza pod kierownictwem dr. inż. Gabriela Wlazłowskiego z Wydziału Fizyki PW będzie zgłębiać tajemnice nadciekłości i nadprzewodnictwa.

Nasi badacze otrzymali grant obliczeniowy w ramach konkursu ogłoszonego przez PRACE (Partnerstwo w Zaawansowanych Obliczeniach Komputerowych w Europie). Zadaniem tej europejskiej instytucji z siedzibą w Brukseli jest udostępnianie największych superkomputerów dla najbardziej innowacyjnych, europejskich projektów badawczych. Wśród laureatów konkursu po raz pierwszy znalazł się zespół z Polski. Dzięki grantowi, naukowcy z PW będą mieli dostęp do największego europejskiego superkomputera Piz Daint, znajdującego się w Szwajcarii.

Celem badań naukowych będzie sprawdzenie z jaką dokładnością współczesna nauka potrafi przewidywać zachowanie nadprzewodników i nadcieczy. Okazuje się, że oba typy układów można opisać za pomocą jednej spójnej teorii – mechaniki kwantowej. Chociaż równania matematyczne, które opisują nadprzewodnictwo i nadciekłość, znane są już od 60 lat, to ich pełne rozwiązanie ciągle stanowi ogromne wyzwanie dla nauki. Jedynie superkomputery wyposażone w setki tysięcy procesorów oraz dziesiątki tysięcy gigabajtów pamięci RAM są w stanie sprostać temu wyzwaniu.

W skład zespołu dr. Wlazłowskiego wchodzą naukowcy oraz eksperci od superobliczeń z Politechniki Warszawskiej (prof. Piotr Magierski, dr Janusz Oleniacz, dr Kazuyuki Sekizawa, dr Janina Grineviciute, mgr Bugra Tuzemen, inż. Konrad Kobuszewski) i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Maciej Marchwiany). Dodatkowo zespół uzupełniają także naukowcy z USA: prof. Aurel Bulgac i mgr Shi Jin z Uniwersytetu Stanu Waszyngton, dr Ionel Stetcu z Los Alamos National Laboratory oraz dr Kenneth Roche z Pacific Northwest National Laboratory.

Badania będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu MAESTRO prof. Piotra Magierskiego oraz grantu SONATA dr. Gabriela Wlazłowskiego.