Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi laureaci konkursu START 2020

Czworo badawczy z Politechniki Warszawskiej znalazło się wśród najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski, którym przyznano stypendia w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START.

fot. fnp.org.pl

Laureaci z PW to dr inż. Grzegorz Bogdan (telekomunikacja, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Wydział Elektryczny), dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (chemia, Wydział Chemiczny) i dr inż. Piotr Zdańkowski (budowa i eksploatacja maszyn, Wydział Mechatroniki).

Stypendia przyznano w sumie 100 wybitnym młodym uczonym, których wybrano z 845 kandydatów.

To 28. edycja programu START – najstarszego w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Pełna lista laureatów na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej