Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi badacze wśród wybitnych młodych naukowców

Siedmioro przedstawicieli Politechniki Warszawskiej otrzyma stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

fot. KFF "Focus"

W gronie laureatów znaleźli się dr inż. Witold Chromiński (Wydział Inżynierii Materiałowej), dr inż. Piotr Kwaśniak (Wydział Inżynierii Materiałowej), dr inż. Łukasz Szabłowski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Chiara Rinoldi (doktorantka, Wydział Inżynierii Materiałowej), dr inż. Jakub Skibiński (Wydział Inżynierii Materiałowej), dr inż. Artur Kasprzak (Wydział Chemiczny) i Tomasz Pietrzak (doktorant, Wydział Chemiczny).

Minister nauki wybrał 200 stypendystów spośród 1793 wnioskodawców.

Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.

Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć Zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie MNiSW