Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi absolwenci ze statuetkami "Złotego Inżyniera 2016"

Statuetka "Złotego Inżyniera"

Statuetka "Złotego Inżyniera"

W kategorii "Zarządzanie" tytuł ten otrzymał mgr inż. Jan Olczak, mechanik po Politechnice Warszawskiej. Z kolei wyróżnienie w kategorii "Innowacje" zostało przyznane mgr. inż. Marcinowi Sękowi - materiałoznawcy i absolwentowi PW.

W tym roku wśród nominowanych do nagrody inżynierów było aż siedmiu absolwentów Politechniki Warszawskiej. Tytuł "Złotego Inżyniera" przyznawany jest na podstawie głosowania internautów.

Nazwiska wszystkich laureatów nagrody można znaleźć na stronie "Przeglądu Technicznego".