Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody za prace dyplomowe z geodezji i kartografii

Tomasz Kur, Michał Rabiński i Konrad Sosnowicz z Wydziału Geodezji i Kartografii PW zostali doceniani w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Głównego Geodetę Kraju. 

Konrad Sosnowicz w trakcie wykonywania pomiarów

Temat pracy Konrada Sosnowicza jest rozwijany przez zespół z Wydziału GiK, fot. archiwum prywatne

Tomasz Kur zdobył II nagrodę w konkursie prac magisterskich. Pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Olszaka zajmował się implementacją wariantów metody Remove-Restore w środowisku Matlab.

W konkursie prac inżynierskich drugie miejsce zajął Michał Rabiński (promotorem jego pracy "Analiza dokładności wyznaczania orbit systemu GNSS" był dr inż. Dominik Próchniewicz), a trzecie Konrad Sosnowicz (pracę "Wykorzystanie UAV do fotogrametrycznej dokumentacji kolizji i wypadków drogowych" przygotował pod kierunkiem dr. hab. inż. Zdzisława Kruczyńskiego, prof. PW). Konrad Sosnowicz zapoczątkował w swojej pracy temat, którym aktualnie zajmuje się zespół specjalistów z Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Więcej o tych badaniach w artykule z cyklu Badania - Innowacje - Technologie.

W konkursie wyróżniane są najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii zrealizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na uczelniach publicznych i niepublicznych w danym roku akademickim. Mają się one charakteryzować najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.