Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody za najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii

Absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej otrzymali trzy nagrody w najnowszej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Głównego Geodetę Kraju.

Zdjęcie tachimetrów rozstawionych w Gmachu Głównym PW

fot. BPI

Pierwsze miejsce w kategorii prace magisterskie otrzymała Paulina Konarzewska. Została nagrodzona za dyplom pt. „Analiza możliwości wykorzystania uczenia maszynowego do detekcji obiektów na zdjęciach ukośnych”, przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego.

W kategorii prace inżynierskie na drugim miejscu (ex aequo) znaleźli się Bartłomiej Mikołaj Dolecki (praca pt. „Wizualizacja modeli 3D budynków Politechniki Warszawskiej w środowisku programu CityEngine”, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła) oraz Hubert Janicki (praca pt. „Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier”, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak).

Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia. Doceniane są prace charakteryzujące się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Pełne wyniki edycji 2019/20 na stronie konkursu