Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody dla młodych architektów z Politechniki Warszawskiej

Laureaci pierwszej nagrody w kategorii Dom własny architekta

Laureaci pierwszej nagrody w kategorii Dom własny architekta, fot. Facebook

Prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej: Dagmary Piszcz oraz Michała Wojciechowskiego i Elżbiety Szymańskiej zostały docenione w IV edycji Konkursu dla Młodych Architektów miesięcznika "Builder". Ogłoszenie wyników odbyło się 25 stycznia 2017 roku podczas XIV Gali Builder Awards. 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad 1400 osób, które przygotowały 129 projektów w trzech kategoriach: Dom własny architekta (63 prace), Wypełnij lukę funkcją kultury (48 prac) oraz Wykreuj przestrzeń - współczesne miejsce pracy (18 prac).

W kategorii Dom własny architekta przyznano dwie pierwsze nagrody (każdą o wartości 7000 złotych). Jedną z nich otrzymała Dagmara Piszcz, autorka projektu Gravity House. Drugie miejsce w tej kategorii (o wartości 5000 złotych) zajęła koncepcja Szuflada Potrzeb stworzona przez Michała Wojciechowskiego i Elżbietę Szymańską.  

Prace IV edycji Konkursu były oceniane w dwóch etapach przez Kapitułę składającą się z z najwybitniejszych polskich architektów oraz przedstawicieli wiodących firm branży. Jurorzy obradowali pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz.

Konkurs dla Młodych Architektów jest realizowany w ramach projektu "Promujemy Polską Architekturę". Wspiera on studentów wydziałów architektury oraz młodych architektów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektowanej architektury, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział studenci studiów I i II stopnia na kierunkach architektura lub architektura i urbanistyka (z uczelni państwowych i prywatnych) oraz absolwenci (niezależnie od miejsca zatrudnienia). Konkurs jest skierowany do osób do 30 roku życia. 

Pełna lista laureatów