Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody Wydziałowe Polskiej Akademii Nauk dla naszych naukowców

Logo Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Magdalena Jasińska z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz dr hab. inż. Bartłomiej Salski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymali nagrody naukowe Wydziałowe Polskiej Akademii Nauk (Wydział IV Nauk Technicznych). 

Dr hab. inż. Magdalena Jasińska otrzymała nagrodę za cykl monotematycznych publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną „Mieszalnik typu rotor-stator, efektywność energetyczna i aplikacje”.

Dr hab. inż. Bartłomiej Salski został kolei wyróżniony za za cykl publikacji dotyczących opracowania pełno falowych modeli elektromagnetycznych materiałów oraz struktur o szczególnym znaczeniu, w tym grafenu, cienkich warstw kompozytowych, laserów, meta materiałowych paneli absorpcyjnych czy światłowodów fotonicznych stosowanych do generacji superkontinuum.

Nagrody te cieszą się szczególnym prestiżem w środowisku naukowym. Otrzymują je badacze zajmujący się naukami humanistycznymi i społecznymi (I Wydział), naukami biologicznymi i rolniczymi (II Wydział), naukami ścisłymi i naukami o Ziemi (III Wydział), naukami technicznymi (IV Wydział) oraz naukami medycznymi (V Wydział).