Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda za najlepszą pracę doktorską

Dr inż. Anna Sobiepanek z Wydziału Chemicznego zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską w obszarze innowacje wdrażane do gospodarki. 

Zdjęcie mikroskopu

fot. KFF "Focus"

Konkurs został zorganizowany przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu "Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów". Zgłaszać można było prace obronione w roku akademickim 2019/2020.

Dr inż. Anna Sobiepanek swoją pracę doktorską pt. "Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma" zrealizowała w Katedrze Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków Wydziału Chemicznego PW pod kierunkiem dr. hab. inż. Tomasza Kobieli, prof. uczelni oraz dr Małgorzaty Milner-Krawczyk.

W konkursie nagrodzono też pracę inżynierską Katarzyny Tataj

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu