Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda w ogólnopolskim konkursie prac dyplomowych

Hubert Janicki z Politechniki Warszawskiej (kierunek geodezja i kartografia) zajął pierwsze miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji.

Kadr z prezentacji wideo Huberta Janickiego

Kadr z prezentacji wideo Huberta Janickiego

Swoją pracę inżynierską pt. „Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier” zrealizował pod kierunkiem dr. inż. Jacka Marciniaka z Wydziału Geodezji i Kartografii PW. 

Celem pracy Huberta Janickiego było stworzenie trójwymiarowego modelu Gmachu Głównego PW oraz jego wizualizacja w aplikacji działającej na urządzeniu mobilnym. W efekcie powstał model, aplikacja na urządzenia z system Android oraz skrypty automatyzujące tworzenie modeli, które mogą być użyte w systemach geoinformacyjnych. W pracy wykorzystano technologie ESRI City Engine (do edycji modeli 3D) i silnik gier UNITY (do implementacji aplikacji mobilnej).

Jak zaznacza laureat konkursu, stworzony model Gmachu Głównego można wykorzystać w systemach dla Politechniki Warszawskiej, a dzięki wnioskom i doświadczeniom z pracy - także stworzyć modele innych budynków.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany przez Katedrę Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Do zmagań dopuszczono 26 prac realizowanych w roku akademickim 2019/2020 (to rekord).

Finał konkursu odbył się w formie wideokonferencji. Każdy z uczestników musiał przygotować 5-minutową prezentację wideo oraz poster w wersji elektronicznej. 

Jury XII Konkursu obradowało w składzie: dr hab. Marek Baranowski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, dr hab. Dariusz Dukaczewski, dr inż. Łukasz Halik, dr hab. Zenon Kozieł, dr Mirosław Krukowski, dr hab. inż. Robert Olszewski, dr inż. Stanisław Szombara, Mateusz Kamiński (laureat XI edycji) i mgr Edyta Wyka (Esri Polska).

Fundatorzy nagród to firma Esri Polska oraz UMCS w Lublinie.

Więcej informacji o konkursie i laureatach na stronie geoforum.pl