Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda dla naukowców z PW i WUM-u

Grupa badawcza z Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał nagrodę Progress – Perła Innowacji, przyznawaną przez magazyn ekonomiczny „Polish Market” oraz Radę Główną Instytutów Badawczych.

Dr Piotr Wychowański, prof. Wojciech Święszkowski i prof. Lidia Rudnicka podczas uroczystości wręczenia nagród Progress – Perły Innowacji

Dr Piotr Wychowański, prof. Wojciech Święszkowski i prof. Lidia Rudnicka podczas uroczystości wręczenia nagród Progress – Perły Innowacji, fot. Facebook / Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zespół doceniono za opracowanie technologii wytwarzania nowatorskiego bioaktywnego implantu stomatologicznego oraz prace wdrożeniowe nad tym projektem.

Rozwiązanie wykorzystujące druk 3D metali jest przedmiotem międzynarodowego patentu autorstwa zespołu z PW i WUM-u w składzie: mgr inż. Agnieszka Chmielewska, dr inż. Bartłomiej Wysocki, dr Piotr Wychowański, prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera oraz dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW.

Opracowana technologia będzie komercjalizowana w ramach programu Szybka Ścieżka dla Mazowsza finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum tworzą Politechnika Warszawska, MATERIALSCARE oraz Wychowański Stomatologia (lider konsorcjum). Część prac związana z badaniami odpowiedzi biologicznej zaproponowanego rozwiązania będzie realizowana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nagrody Progress – Perły Innowacji to wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji, a także dla wynalazców i osobowości naukowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

W imieniu zespołu z PW i WUM-u wyróżnienie odebrali prof. Lidia Rudnicka – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM, prof. PW Wojciech Święszkowski – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych, Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów Politechniki Warszawskiej oraz dr Piotr Wychowański z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM (lider grupy badawczej).