Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda dla PW za działania na rzecz niepełnosprawnych

Politechnika Warszawska otrzymała Nagrodę Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Fundacji "Promyk Słońca" za wybitne osiągnięcia w zakresie wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich i Katarzyna Tutaj, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych

prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich i Katarzyna Tutaj, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych, fot. BPI

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 7 października 2020 roku podczas XV Kongresu Gospodarki Elektronicznej. W imieniu naszej Uczelni statuetkę i dyplom odebrał dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich.

Kapituła Nagrody wzięła pod uwagę całokształt naszych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Doceniono nasze prospołeczne myślenie, nowatorstwo, wrażliwość społeczną oraz budowanie świadomości, że przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich.

Zwrócono uwagę, że kadra naukowo-dydaktyczna i studenci Politechniki są autorami wielu wynalazków i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jako przykład takiego działania wskazano projekt e-MaksPower, którego efektem było skonstruowanie bolidu elektrycznego dla dziesięcioletniego Maksa cierpiącego na zanik mięśni, wielkiego fana motoryzacji.

Laureaci nagród za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami z przedstawicielami Związku Banków Polskich i Fundacji "Promyk Słońca"

Laureaci nagród za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami z przedstawicielami Związku Banków Polskich i Fundacji "Promyk Słońca", fot. BPI

Wręczenie nagród za opracowania i wdrożenia technologiczne przeciwdziałające wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami było punktem kulminacyjnym Kongresu Gospodarki Elektronicznej. W drugiej sesji tego wydarzenia pt. "Nowe technologie dla włączenia cyfrowego" o działalności kół naukowych Politechniki Warszawskiej na rzecz osób z niepełnosprawnościami opowiadała Katarzyna Tutaj, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych. Wśród wymienionych przez nią studenckich projektów znalazły się bolid e-MaksPower, prace nad protezą ręki, aplikacja Civitas ułatwiająca poruszanie się po mieście osobom na wózku inwalidzkim i Farma Dobrej Woli.

Kongres Gospodarki Elektronicznej to wydarzenie łączące biznes, administrację i środowisko akademickie, organizowane przez Związek Banków Polskich.