Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla naszego naukowca

Dr inż. Łukasz Rokicki z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej został wyróżniony za swoją rozprawę doktorską pt. "Optymalizacja konfiguracji i stanów pracy hybrydowych mikrosystemów elektroenergetycznych niskiego napięcia AC/DC z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych".

Zdjęcie Gmachu Główego Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

W pracy naukowca z PW doceniono opracowanie modelu sterowania koordynacyjnego w elektroenergetyce.

Nagrodzona rozprawa doktorska została przygotowana w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego PW pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mirosława Parola, a jej publiczna obrona odbyła się 13 września 2019 roku.

W tym roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie przyznano 25 osobom. Oprócz tego wyróżniono także wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (10 nagród) oraz osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej (7 nagród).

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów