Znak Politechniki Warszawskiej

Nagroda Innowacyjności 2016 dla naukowców z WEiTI

Logo Polskiej Nagrody Innowacyjności

Zespół, którym kieruje prof. dr. hab. inż. Witolda Pleskacza z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 za projekt dotyczący GNSS (Global Navigation Satelite System). 

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI prowadzi nowatorski projekt "Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych" finansowany w ramach grantu  NCBiR.

W trakcie dotychczasowych działań opracowano, wyprodukowano i scharakteryzowano układy scalone tworzące tzw. chipset – trzyukładowy, kompletny tor analogowy odbiornika nawigacji satelitarnej, który odbiera sygnały nawigacyjne w dwóch pasmach częstotliwości z obydwu konstelacji: Galileo i GPS. 

Źródło: strona WEiTI