Znak Politechniki Warszawskiej

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla prof. Janusza Walo, Prorektora ds. Studenckich

Podczas uroczystości, która odbyła się 3 października, wyróżnienia wręczał w imieniu Prezydenta RP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Prof. Janusz Walo medal odebrał z rąk ministra Jerzego Kwiecińskiego, fot. Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Prof. Janusz Walo medal odebrał z rąk ministra Jerzego Kwiecińskiego, fot. Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Medal został ustanowiony w 2018 r. jako element Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Otrzymują go osoby, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej, działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową, społeczną, artystyczną lub naukową wpłynęły na proces umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: Stowarzyszenie Geodetów Polskich