Znak Politechniki Warszawskiej

Laureatka Diamentowego Grantu z PW

Milena Zuzanna Ojrzyńska - studentka Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej znalazła się w gronie laureatów programu Diamentowy Grant, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

fot. www.gov.pl/web/nauka

W ramach grantu Milena Ojrzyńska będzie realizowała projekt pt. "Opracowanie przyjaznej dla środowiska i wielkoskalowej metody produkcji wysokiej jakości materiałów dwuwymiarowych z wykorzystaniem mechanizmów eksfoliacji w fazie ciekłej".

Nasza laureatka pracuje w Zespole Badań Nanostruktur, kierowanym przez prof. Mariusza Zdrojka.

Diamentowy Grant ma na celu wsparcie projektów wybitnie uzdolnionych studentów, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W tym roku spośród 173 konkursowych wniosków wybrano 69 laureatów. Otrzymają oni do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego