Znak Politechniki Warszawskiej

Konsorcjum z udziałem PW nagrodzone Defenderem 2017

Gmach Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Nad projektem pracowali naukowcy z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, fot. BPI

System odrzutowych celów powietrznych - JET 2 (wraz z wyrzutnią i naziemną stacją kontroli) znalazł się wśród projektów, za które przyznano w tym roku Defendera - nagrodę Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nad rozwiązaniem pracowali specjaliści z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (lider konsorcjum) oraz z firmu MSP Marcin Szender, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej. 

Koordynatorem projektu na naszej Uczelni był prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Zespól pod jego kierunkiem opracował projekt koncepcyjny i techniczny celu latającego PW-61.
Powstanie całego systemu JET 2 zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt "Odrzutowe Cele Powietrzne z programowaną trasą lotu").

Defendery to nagrody Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. W ten sposób wyróżniane są najbardziej perspektywiczne i innowacyjne produkty militarne prezentowane podczas targów.

Źródła: Biuletyn PW, ITWL i polska-zbrojna.pl