Znak Politechniki Warszawskiej

Kolejna nagroda za most z kompozytów w Błażowej

Pierwszy polski most drogowy zbudowany z materiałów kompozytowych otrzymał Złoty Laur Innowacyjności w kategorii budownictwo, obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo w szóstej edycji konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne.

Most kompozytowy w Błażowej

Most kompozytowy w Błażowej, fot. Mostostal Warszawa

Konstrukcja powstała dzięki współpracy nauki i przemysłu. Most został zaprojektowany przez konsorcjum projektowe Com-bridge i wybudowany przez konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa we współpracy z firmą Promost Consulting. Swój wkład w sukces przedsięwzięcia mają też naukowcy – z naszej Uczelni oraz z Politechniki Rzeszowskiej.

W prace zaangażowanych było sześcioro przedstawicieli Politechniki Warszawskiej: kierujący zespołem dr inż. Rafał Molak oraz dr inż. Wojciech Spychalski, mgr inż. Łukasz Gołębiowski, mgr inż. Radosław Karczewski, mgr Katarzyna Balke i inż. Edyta Granica.

Więcej informacji o projekcie w artykule z cyklu Badania – Innowacje – Technologie

Jury konkursu im. Stanisława Staszica doceniło most w Błażowej za formę oraz jakość materiałów, które powszechnie stosowane są w przemyśle kosmicznym i lotniczym.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 23 listopada w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.