Znak Politechniki Warszawskiej

Genius Universitatis 2018 dla PW

Nagroda Genius Universitatis 2018 dla PW

Nagroda Genius Universitatis 2018 dla PW, fot. BPI

Nagroda za kampanię w mediach społecznościowych

Jury konkursu Genius Universitatis 2018 na kreatywną kampanię rekrutacyjną doceniło nasze działanie w mediach społecznościowych. Do konkursu zgłosiliśmy kompleksową kampanię promującą nasz Sklep internetowy. Sklep internetowy uczelni to dla nas nie tylko szansa na silniejsze identyfikowanie się studentów i pracowników z uczelnią, ale i na zaistnienie w świadomości kandydatów. Otwarciu Sklepu towarzyszyła kampania we wszystkich kanałach informacyjnych i mediach społecznościowych Politechniki Warszawskiej. Za realizację kampanii było odpowiedzialne Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej.

Nagrodzeni w kategorii kampania w mediach społecznościowych, fot. BPI

Zgłoszenia oceniała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie marketingu: Katarzyna Dragović, Paweł Tkaczyk, Dariusz Puzyrkiewicz, Tytus Klepacz, Daniel Bossy, Jacek Szlak oraz Bianka Siwińska. Eksperci w swojej ocenie brali pod uwagę: nowatorstwo pomysłu, spójność z wartościami uczelni, czytelność i przyjazny charakter przekazu, estetykę i wartość artystyczną oraz umiejętny dobór narzędzi.

Do konkursu zgłosiło się 46 uczelni (w tym wydział i instytut). We wszystkich kategoriach zakwalifikowało się łącznie 126 prac. Nagrody wręczane są co roku podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY w Pałacu Kultury i Nauki.

Serdecznie dziękujemy kapitule konkursu za to wyróżnienie, gratulujemy również nagrodzonym w pozostałych kategoriach!

Więcej o konkursie na stronie internetowej Perspektyw.