Znak Politechniki Warszawskiej

Dwóch studentów PW laureatami Diamentowego Grantu

Logo programu Diamentowy Grant

W ciągu sześciu edycji laureatami Diamentowego Grantu zostało już 520 osób, fot. nauka.gov.pl

Adam Pacewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Łukasz Żrodowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej zostali laureatami programu Diamentowy Grant, prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program pozwala na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i mają wyróżniający się dorobek naukowy.

Adam Pacewicz otrzymał 219 800 zł dofinansowania na projekt "Modelowanie i optymalizacja mieszania czterofalowego w mikrostrukturalnych włóknach światłowodowych na potrzeby generacji promieniowania terahercowego". Łukasz Żrodowski będzie zaś pracował nad projektem "Druk 3D funkcjonalnych kompozytów na bazie szkieł metalicznych, wytwarzanych in situ metodą selektywnego przetapiania proszków". Przyznano mu na ten cel 220 000 zł. 

W tym roku konkurs Diamentowy Grant zorganizowano po raz szósty. Spośród 214 wniosków wybrano 83 laureatów. Otrzymają oni pieniądze na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych (trwających od 12 do 48 miesięcy). W trakcie realizacji projektu będą mogli też pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie MNiSW