Znak Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Piotr Guńka laureatem Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego

Doświadczenie chemiczne

fot. BPI

Pracownik Wydziału Chemicznego otrzymał Nagrodę III stopnia. To wyróżnienie przyznawane uczonym, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 16 czerwca 2016 w Audytorium Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. 

Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego otrzymują osoby, które mogą się pochwalić wybitnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie chemii i technologii chemicznej oraz naukach pokrewnych. Nagroda II stopnia przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 40. roku życia, a nagroda I stopnia niezależnie od wieku nominowanych.

Wyróżnienia przyznaje Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.