Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorant z Wydziału EiTI z nagrodą im. Martina Lowsona

Pojazd PRT na torze

Pojazd PRT na torze

Mgr inż. Waldemar Grabski z Instytutu Informatyki WEiTi otrzymał nagrodę im. Martina Lowsona. Wyróżnienie przyznawane jest młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania na polu ATN (Advanced Transit Systems). 

Doktorant z Politechniki Warszawskiej został doceniony za artykuł pt. "Empty Vehicles Management as a Method for Reducing Passenger Waiting Time in PRT Networks" opublikowany w "Journal of Advanced Transportation" w lutym 2016. 

Wyróżnienie zostało przyznane podczas konferencji PodcarCity 10 w Antwerpii. Nagrodę przyznało ATRA (The Advanced Transit Association) - międzynarodowe stowarzyszenie ekspertów w dziedzinie transportu). 

Mgr inż. Waldemar Grabski pracuje nad doktoratem dotyczącym zarządzaniem pustymi pojazdami w systemie PRT. Jest również twórcą oprogramowania mikro-symulatora PRT Feniks opracowanego wraz z dr. Jerzym Mieścickim i dr. Wiktorem Daszczukiem w ramach interdyscyplinarnego projektu prowadzonego na Politechnice Warszawskiej. O systemie PRT pisaliśmy w artykule z cyklu Badania - Innowacje - Technologie