Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorant z PW ze stypendium SEP

Mgr inż. Paweł Terlikowski z Wydziału Elektrycznego został laureatem konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla młodych pracowników nauki. To trzecie z rzędu takie wyróżnienie dla naszego doktoranta.

Mgr inż. Paweł Terlikowski podczas uroczystości wręczania stypendiów SEP 2019

Mgr inż. Paweł Terlikowski podczas uroczystości wręczania stypendiów SEP 2019

Kryteria przyznawania nagród SEP w tej kategorii uwzględniają osiągnięcia naukowe, ale także zaangażowanie w proces dydaktyczny, znajomość języków obcych oraz pracę na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

- W tym ostatnim kryterium szczególne znaczenie ma pełniona przeze mnie funkcja Sekretarza Komitetu Energetyki Jądrowej SEP - mówi mgr inż. Paweł Terlikowski.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 11 grudnia 2020 roku podczas spotkania Świąteczno-Noworocznego SEP, oczywiście w formie zdalnej.

Nasz doktorant pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego. Naukowo zajmuje się elektroenergetyką, energetyką jądrową, ekonomiką wytwarzania, rynkiem energii i zarządzaniem w energetyce.

Relacja wideo ze spotkania SEP