Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorant z PW w zarządzie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W kadencji 2020 Andrzej Manujło będzie wiceprzewodniczącym Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, zrzeszającego Samorządy Doktoranckie uczelni o profilu technicznym. 

Zarząd PDUT w kadencji 2019 oraz nowo wybrany zarząd na kadencję 2020

Zarząd PDUT w kadencji 2019 oraz nowo wybrany zarząd na kadencję 2020

Nowy zarząd został wybrany 23 listopada 2019 roku podczas spotkania PDUT w Krakowie. 

W nowej kadencji przewodniczącym Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych będzie Adam Zwoliński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a sekretarzem Kamil Wilk z Politechniki Gdańskiej.

Andrzej Manujło jest doktorantem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Doktorantów PW.

Obecnie PDUT tworzy 20 uczelni o profilu technicznym: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wojskowa Akademia Techniczna i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie