Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorant z PW stypendystą Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stypendyści Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Laureatami stypendium zostało 11 osób, fot. Jerzy Szczurowski, SEP

Paweł Terlikowski z Wydziału Elektrycznego znalazł się w gronie laureatów stypendium przyznawanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Kapituła Funduszu Stypendialnego SEP przyznała stypendia naukowe w trzech kategoriach: młodzi pracownicy nauki, studenci i uczniowie. Otrzymało je w sumie 11 osób. Doktorant z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej został jednym z czterech laureatów w kategorii młodzi pracownicy nauki.

Naukowe zainteresowania Pawła Terlikowskiego obejmują elektroenergetykę, energetykę jądrową, odnawialne źródła energii, rynek energii, ekonomikę wytwarzania, prawo energetyczne i zarządzanie w energetyce.

Pełna lista stypendystów jest dostępna na stronie SEP