Znak Politechniki Warszawskiej

Doktoranci z Wydziału Fizyki laureatami "Diamentowego Grantu"

Logo programu "Diamentowy Grant"

fot. nauka.gov.pl

Arkadiusz Gertych i Klaudia Żerańska, którzy w październiku rozpoczną studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, zostali wyróżnieni w V edycji konkursu w ramach programu "Diamentowy Grant" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach programu finansowane są projekty wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia. Osoby takie muszą prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie i posiadać wyróżniający się dorobek naukowy.

W V edycji konkursu rozpatrzono 277 wniosków. Wyróżnienia przyznano 83 z nich.

Arkadiusz Gertych otrzymał 220 tys. złotych dofinansowania na projekt "Badania właściwości transportu ciepła i ładunku w cienkich warstwach opartych na dwuwymiarowych materiałach płatkowych na potrzeby elastycznej elektroniki".

Klaudia Żerańska będzie pracować nad projektem "Ultra-cienkie warstwy z nanomateriałów węglowych jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego". Przyznano jej na ten cel 199 100 zł. 

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie MNiSW