Znak Politechniki Warszawskiej

Doktoranci z Wydziału Chemicznego laureatami Diamentowego Grantu

W VII edycji programu MNiSW przeznaczy na granty 16 mln złotych, fot. nauka.gov.pl

Mgr inż. Michał Wrzecionek i mgr inż. Grzegorz Matyszczak dołączyli w tym roku do grona młodych naukowców wyróżnionych w programie Diamentowy Grant. Już po raz siódmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparło w ten sposób projekty zdolnych studentów. 

Mgr inż. Michał Wrzecionek otrzymał finansowanie na projekt "Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych", a mgr inż. Grzegorz Wrzecionek będzie się zajmował projektem "Teoretyczne  i eksperymentalne poszukiwania nowych półprzewodników nieorganicznych do zastosowań w ogniwach słonecznych".

W VII edycji konkursu spośród 214 wniosków wyłoniono 80 laureatów. Otrzymają oni maksymalnie 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy.

W ramach Diamentowego Grantu finansowane są projekty wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów. Osoby takie muszą prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie i posiadać wyróżniający się dorobek naukowy.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom programu odbyła się 7 listopada 2018 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Pełna lista laureatów