Znak Politechniki Warszawskiej

Dariusz Aksamit z nagrodą Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Naukowiec z Politechniki Warszawskiej otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za Artykuł Popularnonaukowy.

Zdjęcie Dariusza Aksamita

Dariusz Aksamit od lat zajmuje się popularyzacją fizyki, fot. BPI

Dariusz Aksamit został doceniony za niekonwencjonalny sposób dzielenia się wiedzą i rozbudzanie wyobraźni poprzez artykuły, audycje i filmy popularyzujące fizykę.

Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku wręcza nagrody doświadczonym naukowcom, młodym badaczom, a także nauczycielom za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania.

Pełna lista laureatów Nagród PTF 2020