Znak Politechniki Warszawskiej

Cztery projekty z PW z dofinansowaniami z Narodowego Centrum Nauki

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Młodzi naukowcy z naszej Uczelni: Julianna Kostencka, Maciej Malinowski, Alicja Matuszewska i Andrzej Jerzy Wojeński zostali laureatami konkursu ETIUDA na stypendia doktorskie. 

To oznacza, że otrzymają stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie (na okres do 12 miesięcy). Odbędą też staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, w którym będą mogli rozwijać swoje koncepcje wśród najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. W czasie pobytu ośrodku naukowym stypendyści otrzymują do tego zryczałtowaną kwotę 9 000 zł miesięcznie, skorygowaną o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju. Mają też zagwarantowane finansowanie podróży (w obie strony).

Julianna Kostencka z Wydziału Mechatroniki na koncepcję "Holograficzne metody rekonstrukcji trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania w zwiększonej objętości pomiarowej" otrzymała z NCN 70 645 zł. Nieco mniej – 68 970 zł – przyznano Andrzejowi Jerzemu Wojeńskiemu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, który przygotowuje projekt "Szybka diagnostyka promieniowania domieszek w plazmie tokamakowej z wykorzystaniem detektora GEM i układów FPGA". W gronie laureatów znalazło się także dwoje przedstawicieli Wydziału Chemicznego. Maciej Malinowski za otrzymane z NCN 98 940 zł będzie rozwijał pomysł "Wykorzystanie wewnątrzcząsteczkowej 1,3-dipolarnej cykloaddycji N-(3-alkenylo)nitronów w syntezie iminocukrów z cukrów prostych". "Synteza i badanie wybranych właściwości nowych związków fenyloboronowych" to z kolei przedmiot badań Anny Matuszewskiej. Na rozwój pomysłu przyznano jej 60 626 zł.

Narodowe Centrum Nauki, chcąc wspierać młodych naukowców, organizuje dla nich dwa konkursy. ETIUDA jest skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską, FUGA do tych badaczy, którzy uzyskali stopień doktora maksymalnie siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Do obu konkursów zgłoszono łącznie 570 projektów. NCN do finansowania wybrało 199 z nich (128 do programu ETIUDA i 71 do programu FUGA). W sumie na pomoc rozpoczynającym karierę naukowcom przeznaczy w tym roku 42 732 795 zł. 

Pełna lista skierowanych do finansowania projektów dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki