Znak Politechniki Warszawskiej

Badacz z PW z nominacją do nagrody Naukowiec Przyszłości 2021

Dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych został nominowany w kategorii Nauki ścisłe i techniczne.

Zdjęcie prof. Przemysława Biecka

Prof. Przemysław Biecek, fot. pbiecek.github.io

Naszego naukowca doceniono za realizację projektu badawczego „HOMER: Uczenie maszynowe zorientowane na człowieka”.

Projekt ten otrzymał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 9.

Głównym celem prof. Biecka i jego zespołu jest opracowanie nowych metod eksploracji modeli zorientowanych na człowieka, interpretowalnych audytów modeli predykcyjnych i automatycznego trenowania modeli. Naukowcy stworzą też gramatykę dla rozwoju tematyki Model Oriented Machine Learning.

Więcej o projekcie na stronie

Organizatorem nagród Naukowiec Przyszłości 2021 jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, zajmujące się komunikacją innowacji i inwestycji.