Znak Politechniki Warszawskiej

Absolwentka PW nagrodzona w konkursie "Skomplikowane i proste"

Logo konkursu "Skomplikowane i proste"

fot. "Forum Akademickie"

Mgr inż. Oliwia Jeznach, absolwentka studiów magisterskich z inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej zdobyła trzecią nagrodę w XII konkursie miesięcznika "Forum Akademickie" na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach".

Oliwia Jeznach prowadzi badania w zespole prof. Doroty Pawlak w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Bada kompozyty oparte na szkle i możliwości wykorzystania szkła w inżynierii tkankowej. Jury doceniło ją za pracę "Szkło, które zregeneruje kość". 

Nasza absolwentka otrzyma 2000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Jej artykuł, podobnie jak inne nagrodzone i wyróżnione prace, zostanie też opublikowany w "Forum Akademickim". Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają również książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę "Forum Akademickiego".

W jury konkursu zasiadali red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik, red. Maciej Iłowiecki i red. Grzegorz Filip (sekretarz).

Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Konkurs "Skomplikowane i proste" skierowany jest do osób, które nie ukończyły 35. roku życia: pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów. Ich zadaniem jest przygotowanie artykułu, który przystępny sposób popularyzuje ich własne badania naukowe lub badania, w których brali udział.

Pełna lista laureatów i wyróżnionych na stronie "Forum Akademickiego"