Znak Politechniki Warszawskiej

Uroczyste posiedzenie Senatu

Rektor PW, prof. Jan Szmidt

Rektor PW, prof. Jan Szmidt wręczył promocje doktorskie, fot. BPI

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu powitano w uczelnianym gronie nowych doktorów. Rektor PW wręczył także Medal Młodego Uczonego oraz statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego.

Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt podczas uroczystości podkreślił znaczenie prowadzenia badań naukowych oraz wszechstronnego wykształcenia. Jednocześnie życzył wszystkim doktorom, aby osiągnięciom badawczym towarzyszyły im również sukcesy dydaktyczne.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości>>>

Podczas wydarzenia Medalem Młodego Uczonego uhonorowano dr. Krzysztofa Szerenosa z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego.

W trakcie uroczystości wręczone również trzy statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego. Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Nagrodę za najlepszą pracę doktorską otrzymała dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Z kolei laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.