Znak Politechniki Warszawskiej

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2020/2021

To była wyjątkowa inauguracja, co podkreślał prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej. Ze względu na pandemię COVID-19 byliśmy zmuszeni znacząco ograniczyć liczbę osób biorących udział w uroczystości. Była to też pierwsza inauguracja w nowej kadencji Władz PW, a Rektor i Prorektorzy pełnią swoje funkcje po raz pierwszy.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

fot. Agnieszka Kępa, TVPW

W tegorocznej inauguracji wzięli udział m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, rektorzy innych uczelni, byli rektorzy i prorektorzy Politechniki Warszawskiej oraz pracownicy i studenci PW. Wśród zgromadzonych w Dużej Auli Gmachu Głównego nie mogło zabraknąć także tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją akademicką edukację na Politechnice. 

Zdjęcia z inauguracji

 
Politechnika - przyjazne miejsce

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego jest zawsze dla uczelni wydarzeniem niezwykle doniosłym - podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

W przemówieniu przypomniał ostatnie sukcesy PW: obecność w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”, udział w konsorcjum ENHANCE, które zostało jednym z beneficjentów konkursu „Uniwersytety Europejskie”, a także trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych magazynu „Perspektywy”.

- Naszą ambicją jest uczynienie Uczelni miejscem jak najbardziej przyjaznym, oferującym jak najlepsze warunki do swobodnej, twórczej pracy - zaznaczył Rektor. 

Prof. Zaremba zwrócił się też do nowych studentów. - Jeśli będziecie potrafili wykorzystać możliwości, jakie Wam oferujemy, opuścicie mury naszej Uczelni z pokaźnym bagażem wiedzy i umiejętności. Wasz los jest teraz w Waszych rękach. Nie będziemy Was do niczego zmuszać, ale otworzymy przed Wami ogromne możliwości. Życzę Wam, żebyście jak najlepiej z nich skorzystali - powiedział Rektor. 

Odznaczenia, gratulacje i życzenia

Podczas inauguracji Prezydent Andrzej Duda wręczył naszym pracownikom odznaczenia państwowe. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2020, a Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski - prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz - Prorektor ds. Nauki w latach 2012-2020, prof. dr hab. inż. Piotr Furmański z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik z Wydziału Inżynierii Materiałowej, prof. dr hab. Alina Maciejewska z Wydziału Geodezji i Kartografii, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Prezydent RP Złotym Krzyżem Zasługi odznaczył doc. dr. inż. Sławomira Kulę z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju oraz dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W przemówieniu Prezydent RP Andrzej Duda pogratulował Rektorowi PW prof. Krzysztofowi Zarembie wyboru na to odpowiedzialne stanowisko, życząc pomyślnej realizacji wszystkich planów.

Prezydent przypomniał również kolejne karty z chlubnej historii Politechniki Warszawskiej, jej zasługi w walce o wolność Polski.

- Wyrażając uznanie dla spektakularnych osiągnięć, zachęcam badaczy, wykładowców, studentów i absolwentów Państwa uczelni, aby stawiając sobie ambitne cele, myśleli także o szeroko pojętym środowisku, w którym realizują Państwo swoje plany badawcze i zawodowe - powiedział Prezydent RP. - Warto pamiętać, że Państwa sukcesy indywidualne oraz sukcesy Politechniki Warszawskiej już dziś współtworzą dobrą przyszłość i dobre imię Polski na świecie. 

Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy podczas naszej inauguracji

Prostą ścieżką do sukcesów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników uroczystości. „Z okazji nowego roku akademickiego 2020/2021 na Politechnice Warszawskiej proszę przyjąć życzenia zawodowych sukcesów, radości z pokonywania naukowych wyzwań oraz kreowania rozwiązań i technologii, które będą służyły innowacyjności naszej gospodarki i nam wszystkim. Nauczycielom akademickim życzę niegasnącej pasji w pracy z młodymi ludźmi, a studentom - fascynacji i determinacji w zgłębianiu interesujących Was dziedzin” - pisał Prezes Rady Ministrów.

- Mam głęboką nadzieję i przekonanie, że ten rok będzie rokiem szczególnym, kiedy Państwa praca i zaangażowanie będą prowadziły prostą ścieżką do wielkich sukcesów, których potrzebujemy w Polsce. Sukcesów, które sprawiają, że pozycja polskiej nauki i gospodarki będą powodem do radości - podkreślił Minister Wojciech Murdzek.

Szanse na rozwój dla studentów i doktorantów

W dalszej części uroczystości prowadzonej przez dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego, prof. uczelni, Prorektora ds. Studenckich, reprezentanci nowo przyjętych studentów złożyli ślubowanie i odebrali dyplomy.

Przewodniczący Samorządu Studentów PW Bartosz Orłowski w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na możliwości, jakie oferuje Politechnika Warszawska. Opowiedział o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, zespołach artystycznych i mediach. Przypomniał, że studia to czas nauki, ale także zabawy.

Przewodniczący Rady Doktorantów PW Adrian Kopytowski wspominał swoją pierwszą inaugurację roku akademickiego i związane z nią emocje. Zachęcając do współpracy, podkreślił, że możliwość zdobywania wykształcenia na Politechnice Warszawskiej to gwarancja interdyscyplinarnego rozwoju.

Pierwszy wykład w nowym roku

Po oficjalnym rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez Rektora PW wykład inauguracyjny pt. „O tym, dlaczego rzeczy naprawdę wielkie robimy z ciekawości, a rzeczy naprawdę ważne - z potrzeby pomocy drugiemu człowiekowi…” wygłosił prof. Zbigniew Nawrat ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu - z wykształcenia fizyk teoretyk, który całe swoje zawodowe życie związał z medycyną. Prof. Nawrat jest pomysłodawcą i konstruktorem pierwszego w Europie robota do operacji na sercu.

W tym roku ze względu na pandemię musieliśmy znacząco ograniczyć liczbę osób biorących udział w inauguracji. Cała wspólnota akademicka mogła jednak śledzić wydarzenie zdalnie, oglądając transmisję, dostępną na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Dziękujemy za wspólne przeżywanie tego ważnego dla naszej Uczelni dnia i życzymy dużo sukcesów w nowym roku akademickim!

Lista życzeń złożonych społeczności akademickiej PW

 

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości