Znak Politechniki Warszawskiej

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2018/2019

Uroczystość odbyła się 1 października 2018 roku w Gmachu Głównym PW. W inauguracji wzięli udział liczni goście, w tym m.in.: rektorzy i prorektorzy uczelni z całej Polski, przedstawiciele ministerstw, samorządów zawodowych, przemysłu i biznesu, ambasadorowie, a także osoby związane z Politechniką Warszawską, w tym pracownicy i studenci PW.

Nowi przyjęci studenci (przedstawiciele wszystkich wydziałów) złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Rektora, fot. BPI

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia>>>

Wszystkich gości w murach PW powitał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. W swoim przemówieniu zwracał szczególną uwagę na doniosłość rozpoczynającego się roku akademickiego. – Dzisiaj wchodzi w życie Konstytucja dla Nauki. Historyczne mury Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej są tym samym po raz kolejny świadkiem wydarzeń zapadających w pamięć wielu pokoleniom – mówił Rektor PW. – Rok 2018 jest także czasem szczególnym, ponieważ już w przyszłym miesiącu będziemy celebrować rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy spotkania wysłuchali, przeczytanego przez Prorektora ds. Nauki prof. Rajmunda Bacewicza, listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do uczestników wydarzenia przemówił także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Müller. W swoim wystąpieniu skupił się na nowych przepisach dot. szkolnictwa wyższego. Poinformował również, że na cele inwestycyjne, budowę nowych laboratoriów i doposażenie w zakresie aparatury badawczej, Politechnika Warszawska otrzyma w przyszłym roku 50 mln złotych.

Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowy dzień, szczególnie dla tych studentów, którzy w tym roku rozpoczynają swoją edukację akademicką. Nowi przyjęci studenci (przedstawiciele wszystkich wydziałów) złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Rektora.

Podczas wydarzenia Rektor wręczył również nominacje doktorskie nowo mianowanym doktorom.

Podczas inauguracji przemówienie wygłosili również: Przewodniczący Samorządu Studentów – Konrad Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Doktorantów PW – Maciej Kachniarz. Obaj mówili o istocie kształcenia oraz o znaczeniu rozpoczynającego się roku akademickiego, w trakcie którego obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania niepodległości Polski.

Uczelniane wydarzenie zakończyło się wykładem inauguracyjnym prof. Andrzeja Eliasza, który skupił się w swoim przemówieniu na analizie czynników społecznych, które wpływają na innowacyjne gospodarki, w tym podkreślił rolę współpracy różnych dziedzin naukowych.

Dzień przed uroczystą inauguracją, 30 września o godz. 20.30 w Kościele Najświętszego Zbawiciela, przy pl. Zbawiciela w Warszawie, odbyła się msza św. inaugurująca rok akademicki 2018/2019.

Uroczystości wydziałowe zainicjowały 28 września dwa politechniczne Wydziały: Chemiczny oraz Geodezji i Kartografii.

Życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego przesłali m.in. Prezydent RP, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego czy rektorzy polskich uczelni. Wszystkie życzenia są zamieszczone na stronie internetowej PW.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości