Znak Politechniki Warszawskiej

Rok akademicki 2019/2020 na Politechnice Warszawskiej uroczyście rozpoczęty

Witamy nowych studentów!

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w Gmachu Głównym PW, fot. BPI

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w Gmachu Głównym PW, fot. BPI

W inauguracji, która odbyła się 1 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, udział wzięli liczni goście, m.in. rektorzy uczelni, przedstawiciele środowiska badawczego, otoczenia przemysłowego i biznesowego, a także urzędów centralnych, służb mundurowych i duchowieństwa. Zabraknąć nie mogło również osób związanych z Politechniką Warszawską, w tym pracowników i studentów.

Uroczystość rozpoczęło wykonanie hymnu państwowego przez Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej. Zebranych gości powitał Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. W tradycyjnym przemówieniu otwierającym nowy rok akademicki przypomniał istotne dla Uczelni wydarzenia minionego roku akademickiego - jak choćby przyjęcie nowego statutu czy pierwszą część obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - nakreślając jednocześnie plan wyzwań na kolejne miesiące.

Rektor PW zaakcentował wysiłek, jaki Uczelnia wkłada w rzeczywistą transformację, badania na światowym poziomie i jeszcze lepszą rozpoznawalność ich wyników. Wiąże się to również ze zmianami w obszarze kształcenia i uruchamianiem kierunków, których program jest związany z nowoczesnymi obszarami badań, a nauczanie przybiera formę projektową.

Konieczność rozwijania nowoczesnych technologii została w przemówieniu zestawiona z rolą historii w funkcjonowaniu Uczelni. – Uczelnia z tradycjami - tak. Ale niech czas nie będzie naszym wrogiem – powiedział prof. Jan Szmidt.

W swojej mowie Rektor PW zwrócił również uwagę na zagadnienie ekologii. Podkreślił, że troska o planetę i zrównoważony rozwój musi być priorytetem, a Uczelnia dołoży starań, by te obszary badać i rozwijać.

Zebrani mieli okazję wysłuchać listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytanego przez Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchę. Prezydent podkreślił, że wobec zmian cywilizacyjnych stajemy w obliczu nowych problemów, których rozwiązanie spoczywa w dużej mierze w rękach ludzi nauki.

Podczas spotkania odczytany został również Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe wydarzenie dla nowo przyjętych studentów. To na nich skupiona była uwaga podczas immatrykulacji. Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, wezwał reprezentantów wszystkich wydziałów do ślubowania, a symboliczne dyplomy wręczył im Rektor Uczelni, prof. Jan Szmidt.

Po immatrykulacji nadszedł czas na wystąpienia Łukasz Gali, Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz Andrzeja Manujło, Przewodniczącego Rady Doktorantów.

Podczas wydarzenia Rektor wręczył również nominacje doktorskie nowo mianowanym doktorom.

Uroczystość zakończył wykład Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, zatytułowany Szkice o odkrywaniu człowieczeństwa - bez szczęśliwych ludzi nie ma szczęśliwego świata.

Klamrą wydarzenia było wykonanie Gaudeamus przez Chór Akademicki PW.

Galeria zdjęć z inauguracji roku akademickiego 2019/2020

W niedzielę 29 września w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy pl. Zbawiciela w Warszawie została odprawiona msza św. inaugurująca rok akademicki 2019/2020.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku rozpoczęła nowy rok akademicki 30 września 2019 r.

Listy gratulacyjne dla społeczności Politechniki Warszawskiej

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości