Znak Politechniki Warszawskiej

PW świętuje swój dzień z Legią Akademicką

Dzień Politechniki Warszawskiej obchodzony tradycyjnie 15 listopada, w roku 2018 realizowany jest w ramach stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Ten doniosły jubileusz świętowaliśmy wraz z setną rocznicą utworzenia Legii Akademickiej.

Fot. Biuro Rektora

Uroczystość, którą poprowadził prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej odbyła się z towarzyszeniem pocztów sztandarowych trzech warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej oraz korporacji akademickich: Sarmatia i Arkonia.

Profesor Jan Szmidt w przemówieniu podkreślał doniosłość chwili, nawiązując zarówno do państwowego jubileuszu, jak i nowej rzeczywistości w jakiej znalazło się szkolnictwo wyższe. - Po ponad 100-latach rozdarcia Polski przez zaborców odzyskaliśmy wolność. (…). Ten rok, jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości jest rokiem szczególnym dla całego szkolnictwa wyższego. 1 października tego roku nastąpiła bardzo poważna zmiana w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. To w zasadzie jest nowa ustawa, ustawa która tworzy nowy ład, nowy porządek na uczelniach - powiedział Rektor Politechniki Warszawskiej.

Grupa rekonstrukcyjna w PW

Grupa rekonstrukcyjna w PW

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej wręczono dwie Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej w tym nagrodę im. Ignacego Mościckiego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne. Nagrodę zespołową za opracowanie i wprowadzenie do stosowania oryginalnego specjalistycznego urządzenia pn. „Fizyczny model termodynamiczny piersi” przyznano zespołowi z Wydziału Mechatroniki pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Pałko, w skład którego weszli: prof. dr. hab. Natalia Golnik, mgr. inż. Włodzimierz Łukasik, mgr inż. Joanna Bierat.

Rektor PW i zespół prof. T. Pałko, fot. Biuro Rektora

Rektor PW i zespół prof. T. Pałko, fot. Biuro Rektora

Nagrodę Indywidualną Naukową Politechniki Warszawskiej otrzymał dr hab. inż. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej za „tworzenie spółek spin-off rozwijających technologie powstałe na Politechnice Warszawskiej”. Laudację wygłosił prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

Rektor PW i prof. T. Ciach, fot. Biuro Rektora

Rektor PW i prof. T. Ciach, fot. Biuro Rektora

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości zgromadzeni w Dużej Auli goście wysłuchali dwóch okolicznościowych wykładów: prof. Andrzeja Jakubiaka pt. „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczpospolitej” oraz „Legia akademicka w walce odrodzenie Ojczyzny”, który wygłosił dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej Przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność” przeszli pod tablice pamiątkowe, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości z udziałem grup rekonstrukcyjnych, które nawiązały do wydarzeń z roku 1918. Zabrzmiał apel poległych oraz nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy w „Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom PW - Wspólnota Akademicka w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości 2018”.

Wieczorem 15 listopada przewidziano również galę, podczas której absolwenci o wybitnych osiągnięciach zawodowych otrzymają statuetki Złotej Księgi.

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej zaplanowano także szereg wydarzeń towarzyszących takich jak m.in. wystawy i wernisaże, których tematyka nawiązuje do stulecia niepodległości. Szczegółowy program wydarzeń znajduje się na stronie internetowej: www.pw.edu.pl

Źródło: Biuro Rektora

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości