Znak Politechniki Warszawskiej

Jednostki i organizacje Politechniki Warszawskiej

A
Administracja Budynków Mieszkalnych
Akademicka Służba Zdrowia
 
B
Biblioteka Główna
Biuro ds. Nauki
Biuro ds. Projektu CEZAMAT
Biuro ds. Promocji i Informacji
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Biuro Karier
Biuro Organizacyjno-Prawne
Biuro Rektora
Biuro Spraw Osobowych
Biuro Spraw Studenckich
 
C
Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Centrum Obsługi Projektów
Centrum Studiów Zaawansowanych
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Chór Akademicki PW
 
D
Domy studenckie
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Bezpieczeństwa Informacji
Dział ds. Studiów
Dział ds. Szkoleń
Dział Ekonomiczny
Dział Ewidencji Studentów
Dział Inwentaryzacji
Dział Nadzoru Inwestorskiego
Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów
Dział Socjalny
Dział ds.Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Dział Telekomunikacji
Dział Zamówień Publicznych
 
F
Fundacja Politechniki Warszawskiej
 
I
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
Instytut Badań Stosowanych Sp. z o.o.
Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji
 
K
Kancelaria Adwokacka Artur Bryzek
Kancelaria Tajna
Klub Seniora
Kwestura
 
M
Muzeum Politechniki Warszawskiej
 
N
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" w Politechnice Warszawskiej
 
O
Oficyna Wydawnicza PW
Orkiestra Rozrywkowa PW
Ośrodek Kształcenia na Odległość PW - OKNO PW
Ośrodki Wypoczynkowe
 
P
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 
R
Rada Doktorantów
 
S
Samodzielne Stanowisko - Specjalista ds. umów na roboty budowlane
Samorząd Studentów
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej
Straż Akademicka
Studium Języków Obcych
Studium Wychowania Fizycznego
Szkoła Biznesu
 
T
Teatr Politechniki Warszawskiej
TKKF Ognisko "Politechnika"
 
U
Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki
Uczelniane Centrum Badawcze Materiały Funkcjonalne
Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa
Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych
Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
Z
Zakład Konserwacyjno-Remontowy
Zespół Audytu Wewnętrznego
Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji
Zespół Kontroli Wewnętrznej
Zespół Pieśni i Tańca PW
Zespół Rzeczników Patentowych przy Politechnice Warszawskiej S.C.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Warszawskiej