Znak Politechniki Warszawskiej

Legia Akademicka na PW

 Rekrutacja do programu Legia Akademicka 2020/2021 zakończyła się 26 lutego 2021

Zapraszamy do lektury biuletynu informacyjnego na temat Legii Akademickiej, przygotowanego przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Biuletyn jest dostępny na platformie SWAY.

 

Informacje o Legii Akademickiej

Legia Akademicka to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zarówno dziennych jak i zaocznych. To miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu, jak i pracy zawodowej – kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

Udział w programie polega na odbyciu ochotniczego przeszkolenia, wojskowego obejmującego dwie części:

  • 30-godzinne szkolenie teoretyczne na Uczelni w trakcie roku akademickiego (poza programem studiów),
  • szkolenie praktyczne na bazie jednostek wojskowych w czasie przerwy wakacyjnej.

Program skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej i innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Kto może aplikować?

Warunkiem przystąpienia do programu jest spełnienie określonych wymagań:

  • posiadanie statusu studenta (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku i kierunku studiów),
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • odpowiednia kondycja fizyczna pozwalająca na odbycie ćwiczeń wojskowych,
  • niekaralność.

 

Koordynator programu:

dr inż. Tadeusz Kowalski tel.: 512 361 553 e-mail: tadeusz.kowalski@pw.edu.pl

Informacji na temat programu udziela:

Dział ds. Studiów Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, VII piętro, pok. 716 w godzinach 8.00-15.00. e-mail: legiaakademicka@pw.edu.pl

Osoby do kontaktu:

mgr Urszula Bolc
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6128
e-mail: Urszula.Bolc@pw.edu.pl

mgr Justyna Samorańska
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1335
e-mail: justyna.samoranska@pw.edu.pl

 

Więcej informacji dotyczących Legii Akademickiej można uzyskać poprzez strony:

www.wojsko-polskie.pl

www.legiaakademicka.wp.mil.pl

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: legiaakademicka@nauka.gov.pl