Znak Politechniki Warszawskiej

Komercjalizacja

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (KRS 440779) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Politechniki Warszawskiej. Powołana ona została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" (z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami).

Powstała w ten sposób jednostka Politechniki Warszawskiej realizuje zleconą przez Kanclerza obsługę transferu technologii, w tym w szczególności:

 • identyfikacja potencjalnych rozwiązań,
 • współpraca i pomoc Twórcom przy komercjalizacji badań,
 • wycenę wartości własności intelektualnej,
 • pomoc prawna dla Twórców,
 • pośrednictwo w sprzedaży,
 • licencjonowanie lub udostępnianie w innej formie prawnej praw własności intelektualnej przysługującej PW,
 • organizację spotkań handlowych z potencjalnymi odbiorcami,
 • uczestnictwo w negocjacjach oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań promocyjnych.

Więcej informacji o jednostce znajdą Państwo na stronie www.ibs.pw.edu.pl.

 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii

Naszym zadaniem jest komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań opracowywanych na Politechnice Warszawskiej. Chcemy wspierać w ten sposób rozwój innowacyjności na terenie Warszawy, Mazowsza, a nawet całej Polski. Wprowadzając na rynek nowe technologie, które są odpowiedzią na najczęstsze problemy gospodarcze, wpływamy na jakość życia społeczeństwa.

Powodujemy, że najnowsze rozwiązania technologiczne opracowywane na PW docierają do przedsiębiorców, którzy ich najbardziej potrzebują. Sieciujemy ekspertów PW z partnerami biznesowymi zainteresowanymi wykorzystaniem nowych rozwiązań.

Pomagamy w:

 • prowadzeniu negocjacji oraz zawieraniu umów;
 • budowaniu przewagi konkurencyjnej firm, przy wykorzystaniu potencjału Politechniki Warszawskiej;
 • zarządzaniu własnością intelektualną naszych partnerów;
 • usprawnieniu procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii;
 • tworzeniu (we współpracy z uczelnianą spółką celową – Instytutem Badań Stosowanych) ofert technologicznych dotyczących sprzedaży opracowanych na PW rozwiązań;
 • prowadzeniu intensywnych działań networkingowych między potencjalnymi partnerami.

Umożliwiamy:

 • dostęp do potencjału naukowo-badawczego zespołów naukowych Politechniki Warszawskiej;
 • pośrednictwo między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych;
 • identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych PW z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach: komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm, konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE, podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach środków UE.

Więcej informacji na stronie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.