Znak Politechniki Warszawskiej

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Biuletyn Politechniki Warszawskiej jest narzędziem, które służy informowaniu szerokiej społeczności naszej Uczelni. Stara się w sposób ciekawy przedstawiać najważniejsze wydarzenia z życia Politechniki Warszawskiej, prezentując jej osiągnięcia i plany na przyszłość. Pokazuje, jak ważną rolę pełnią poszczególne jednostki, nawiązując jednocześnie do bogatej kultury i tradycji Uczelni. Aktualny kalendarz wydarzeń, konkursy, przegląd prasy czy galeria zdjęć, obrazują realia codzienności. Twórcy Biuletynu mają nadzieję, że stanowią one cenną podpowiedź w układaniu własnego harmonogramu zajęć.

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej, apeluje do wszystkich Wydziałów Politechniki Warszawskiej, Kół Naukowych, Administracji, Studentów i Absolwentów, Przedstawicieli  Kultury oraz osób, dla których rzetelna informacja stanowi źródło wiarygodnego przekazu, o nadsyłanie na skrzynkę BPW wszelkich wiadomości usprawniających naszą wewnętrzną komunikację. Organizujesz ciekawe wydarzenie? Planujesz konferencję, warsztaty? Jeśli chcesz być naszym korespondentem, koniecznie się z nami skontaktuj!

Jednocześnie zachęcamy do lektury newslettera BPW, który można zaprenumerować podając w skierowanej do nas wiadomości adres e-mail.

Redakcja:

mgr Izabela Koptoń-Ryniec

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: izabela.ryniec@pw.edu.pl

mgr Bartosz Matejko

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
e-mail: bartosz.matejko@pw.edu.pl

mgr Marta Wereska

Gmach Główny, pok. 148
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7171
e-mail: marta.wereska@pw.edu.pl

Prenumerata newslettera
bpw.newsletter@pw.edu.pl

Warunki otrzymywania newslettera Biuletynu Politechniki Warszawskiej

  1. Wydawcą Biuletynu Politechniki Warszawskiej jest Biuro Rektora.
  2. Biuletyn jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail) jako newsletter.
  3. Biuletyn ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty email, który potwierdzi chęć otrzymywania newslettera.
  4. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez wysłanie informacji do Biura Rektora na adres bpw.newsletter@pw.edu.pl.
  5. Biuro Rektora zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi newsletter.