Znak Politechniki Warszawskiej

Studia i co dalej?

Oferta PW dla Absolwentów

Politechnika Warszawska przygotowuje dla swoich Absolwentów różne możliwości wsparcia, współpracy i utrzymywania kontaktu. 

Biuro Karier PW dla Absolwentów

W ramach wsparcia związanego z rozwojem zawodowym Biuro Karier oferuje Absolwentom Politechniki Warszawskiej bezpłatne formy współpracy.

Studenci i absolwenci PW opowiadają o karierze zawodowej

Studia to czas nauki, ale także zdobywania pierwszych zawodowych doświadczeń. Jak dobrze wykorzystać ten okres? Co zrobić, by rozwijać swoją karierę? Gdzie szukać interesujących ofert prac? Pytamy o to naszych studentów i absolwentów. Oto ich wskazówki:

Politechnika Warszawska jest uczelnią techniczną, która uczy logicznego myślenia, wyciągania wniosków, pragmatycznego i strategicznego podejścia do problemów”.

Julia Gawryś, PKN ORLEN, Obszar Zakupów

Wydział Chemiczny, kierunek studiów: technologia chemiczna

W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej nauczyłam się jak ważna jest komunikacja i współpraca. Współpracując każdy jest odpowiedzialny za dostarczenie jak najlepszej jakości swojej części zadania, ponieważ poszczególne etapy mają wpływ całościowo, na rezultat wspólnej pracy”.

Daria Duś, ORLEN Laboratorium

Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji