Finanse i stypendia

Najważniejsze informacje o organizacji studiów i wysokości opłat określają uczelniane przepisy i zarządzenia:

  • Regulamin studiów znajdziesz pod tym linkiem.
  • Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia określa decyzja Rektora.
  • Opłaty za kształcenie wnoszone przez cudzoziemców przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 określa decyzja Rektora.
  • Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat opisano w zarządzeniu Rektora 

Studenci Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium Rektora,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę.

Masz pytania i szukasz więcej informacji? Zapytaj w dziekanacie swojego Wydziału.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o programów stypendialnych, wejdź na stronę Biura Spraw Studenckich.