Znak Politechniki Warszawskiej

Zdobądź stypendium ZONTA International – Women In Technology

Zdobądź stypendium ZONTA International – Women In Technology

Aby zachęcić kobiety do kontynuowania edukacji, rozwoju kariery i pełnienia wiodącej roli w technice Zonta International ma przyjemność zaoferować nowe pilotażowe stypendium dla przyszłych liderek Women in Technology Scholarship. Termin składania aplikacji to 1 czerwca 2019 r.

O stypendium Women In Technology mogą się ubiegać kobiety wykazujące się  wyjątkowym potencjałem w naukach technicznych. Kandydatki nie muszą być studentkami, o ile złożą:

  • Dowody ukończonych szkoleń i zdobycia wyjątkowych osiągnięć;
  • Opis bieżącego zadania – plan projektu –  z informacjami o ścieżce, jaka do niego doprowadziła;
  • Rekomendację pracodawcy lub referencje klientów;
  • Opis pożądanej kariery i list motywacyjny;
  • Dowody na realność projektu edukacyjnego (np. potwierdzenie szansy na kurs).

Więcej: www.zonta.org

Lista laureatek międzynarodowych jest publikowana przez ZONTA International w połowie listopada 2019 r.