Znak Politechniki Warszawskiej

Zdobądź stypendium DAAD i wyjedź do Niemiec

Ze stypendium DAAD skorzystało Stowarzyszenie Studentów GiK "Geoida", dzięki czemu studenci mieli okazję odwiedzić m.in. uczelnie w Niemczech czy instytuty badawcze, fot. Geoida/FB

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. Deutscher Akademischer Austauschdienst) oferuje szeroki wachlarz stypendiów. Dzięki stypendiom DAAD można wyjechać do Niemiec, żeby uczyć się języka, ale i prowadzić badania naukowe.

DAAD to obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Od 1925 roku z pomocy DAAD skorzystało już ponad 1,9 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Zakres działalności Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej wykracza dalece poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.

Ze stypendiów DAAD mogą skorzystać studenci i absolwenci, doktoranci i młodzi naukowcy, a także nauczyciele akademiccy. Wszystkie szczegółowe informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.daad.pl.