Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Wnioski o stypendium można składać do 10 października

Do 10 października warszawscy studenci mają czas, żeby ubiegać się o Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. A jest o co walczyć! Stypendia wynoszą od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów uczących się w Warszawie. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

  • dobrze się uczą,
  • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1100 zł.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11.

Studenci mogą składać wnioski do 10 października 2017 roku.

Szczegółowe informacje>>>

Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl