Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia dla studentów I roku

Fragment plakatu V edycji stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

fot. FEJJ

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich dla przyszłych studentów I roku studiów stacjonarnych. W roku akademickim 2016/2017 wsparcie ma otrzymać 600 osób. 

Stypendium będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Może się o nie starać student, który zdał egzamin maturalny w 2015 lub 2016 roku, a w roku akademickim 2016/2017 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej.

Dodatkowo średni miesięczny dochód na członka rodziny starającego się o stypendium studenta nie może w 2015 roku przekraczać 1100 zł. Kandydat musi też przynajmniej od 6 miesięcy być na stałe zameldowany na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców.

Formularz wniosków stypendialnych będzie aktywny od 11 lipca 2016 na stronie internetowej Fundacji. Rozpatrywane będą wnioski, które uzyskały wszystkie potwierdzenia do 7 września 2016 do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium opisane są w regulaminie dostępnym na stronie Fundacji.

Można tam też znaleźć wzór wniosku i załączniki potrzebne, by aplikować o stypendium