Znak Politechniki Warszawskiej

Fundusz stypendialny Grupy Pracuj dla studentów I roku

Studentki Politechniki Warszawskiej z indeksami

fot. Mateusz Adamczuk, Klub Filmowo-Fotogtraficzny Focus

O stypendium mogą się ubiegać osoby z niezamożnych środowisk zakwalifikowane na pierwszy rok studiów dziennych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, w tym przyszli studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Fundusz oferuje stypendia w wysokości 630 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta / stypendystka.

Studenci ubiegający się o stypendium powinni też wykazać zaangażowanie społeczne w swoich środowiskach (wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna), pożądana jest rekomendacja organizacji pozarządowej.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 należy składać do 31 lipca 2016 roku.

Więcej o zasadach ubiegania się o stypendium na stronie Fundacji im. Stefana Batorego.