Znak Politechniki Warszawskiej

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022

_________________________________________________________________________________________________________________

ETAP TERMIN
Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK 01.07-15.08.2021
Dostarczenie zaświadczenia o obronie do 06.09.2021
Rozmowy kwalifikacyjne 23.08-07.09.2021
Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin 10.09.2021
Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika j.o., w której prowadzone będą badania) 11-17.09.2021
Publikacja listy przyjętych 20.09.2021
Pierwszy dzień semestru zimowego 2021/2022 01.10.2021